Ara
bilgisayar ekranına bakan genç iş arkadaşları
14 Nisan 2021
Paylaş
This is the heading for #1
0.00

Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Girişimcilik Terimi


Kelime Dağarcığınıza Eklemeniz Gereken 10 Temel Girişimcilik Kavramı 

Girişimcilik dünyasını yakından takip edenler, iş hayatında neredeyse her geçen gün yepyeni terimlerin dolaşıma girdiğini fark etmişlerdir. Yenilikçi bir yaklaşımla her sektörde dönüşüm yaratan günümüz girişimciliği, kendine özgü bir dile sahip. Özellikle start-up oluşumlarıyla birlikte literatürümüze hem yeni iş kolları hem de yeni iş kavramları giriyor. Siz de bu dünyayı yakından tanımak isteyen bir girişimci adayı ya da hali hazırda taze bir girişimciyseniz, bu öne çıkan bu terimleri mutlaka kelime dağarcığınıza eklemelisiniz. Hem iş planlarınızın kritik aşamalarında başvuracağınız hem de büyüme süreçlerinizde çokça karşılaşacağınız bu yeni nesil kavramları yakından tanımaya hazır olun.

Sosyal Girişimcilik

Toplumsal sorunlara çözüm arayan veya sorunları tamamen ortadan kaldıran kişi veya kuruluşlardan oluşan, kâr amacı gütmeyen girişimcilik türüdür. Sistemleri dönüştürmeye yönelik faaliyetlerden oluşur, sosyal sorumluluk ve yönetim becerilerini aynı çatı altında toplar.

IPO

İlk halka arz (IPO), borsaya kayıtlı olmayan özel bir şirketin hisselerini yeni bir hisse senedi ihracında halka arz etme sürecini ifade eder. Halka açık hisse ihracı, bir şirketin halka açık yatırımcılardan sermaye toplamasına izin verir.

MVP – Minimum Viable Product (Minimum Uygulanabilir Ürün)

MVP, yeni fikirleri ya da ürünleri erken benimseyen müşterileri çekmek ve bir fikri geliştirme döngüsünün başlarında doğrulamak için yeterli özelliklere sahip bir üründür. Yazılım gibi sektörlerde ürünü yenilemek ve iyileştirmek için ürün ekibinin mümkün olan en kısa sürede kullanıcı geri bildirimlerini almasına yardımcı olabilir. Ürün geliştirme sürecinde uzun ve gereksiz çalışmalardan kaçınılmasını sağlar

iş adamı elinde kırmızı bir roket tutuyor

Growth Hacking

Growth Hacking, bir şirketin büyümesine yönelik geliştirilen yeni nesil pazarlamanın odak noktasıdır. Amaç, müşteri yolculuğunu iyileştirebilecek fikirleri hızlı bir şekilde test etmek, işe yarayan fikirleri çoğaltmak, ölçeklendirmek ve çok fazla kaynak harcamadan önce işe yaramayanları değiştirmek veya yürürlükten çıkarmaktır.


Incubator (Kuluçka Merkezi)

Girişimleri erken geliştirme aşamalarında destekleyen ve genç firmaları ilk birkaç ayı veya yılı boyunca, genellikle karşılıklı eşitlik prensibiyle besleyen programı ifade eder. İnkübatörler; çalışma alanı, çekirdek sermaye, mentorluk ve eğitim sağlayarak girişimcilerin işletmeleriyle ilgili bazı problemleri erken dönemde çözmelerine yardımcı olur. Varlık amacı; girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek vermektir.

Seed Capital (Çekirdek Sermaye)

Başlangıç sermayesi, yeni bir iş kurmak için gereken finansmandır. Genellikle işletme sahiplerinden ve belki de arkadaşlardan veya aileden gelen bu ilk finansman; pazar araştırması, ürün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve iş planı geliştirme gibi ön faaliyetleri destekler.


VC – Venture Capital (Risk Sermayesi)

Risk sermayesi (VC), yatırımcıların uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandıkları start-up’lara ve küçük işletmelere sağladığı bir tür özel sermaye ve finansman türüdür. Risk sermayesi genellikle; varlıklı yatırımcılardan, yatırım bankalarından ve diğer finansal kuruluşlardan gelir.

el sıkışan iş adamları

Exit

Bir girişimcinin, girişimini satması veya mevcut payını elden çıkarması anlamına gelir. Çıkış stratejisi, bir işletme sahibine işletmesindeki payını azaltma veya tasfiye etme aynı zamanda da işletme başarılı olursa önemli bir kâr elde etme yolu sağlar.

Angel Investor (Melek Yatırımcı)

Bir melek yatırımcı (aynı zamanda özel yatırımcı, tohum yatırımcısı veya melek fon sağlayıcı olarak da bilinir), genellikle şirketteki mülkiyet sermayesi karşılığında küçük girişimler veya girişimciler için finansal destek sağlayan yüksek varlıklı bir bireydir.

Joint Venture (Ortak Girişim)

Ortak girişim, genellikle yeni bir ticari faaliyet başlatmak amacıyla, iki veya daha fazla ticari işletme arasında yapılan iş birliğine dayalı bir düzenlemedir. Her işletme, ortak girişime varlıklarıyla katkıda bulunur, gelir ve giderlerin nasıl bölüneceği konusunda anlaşır.

Girişimciliğe dair merak ettiklerinize BanaSoor uzmanlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Girişimcilik alanında tecrübeli uzmanlarımızın profilini inceleyerek görüntülü görüşme talebinde bulunmak için hemen tıklayın!