Ara

Açık Rıza Beyanı

Banasoor hesabınızı oluşturabilmek ve size özel, kişiselleştirilmiş içerikler, mesajlar ve bilgiler sunabilmemiz için bazı kişisel bilgilerinizi almamız ve işleyebilmemiz gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Madde 5, Madde 6, Madde 8 ve Madde 9’da yer alan ilgili fıkralarında belirtilen zorunluluk gereği; verilerinizi işleyebilmek ve yurtiçinde ya da yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarabilmemiz için açık rızanızın olması gerekmektedir. Banasoor Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bu Verilerin İşlenme Amacı
  • Ad, Soyad: Diğer kullanıcıların ve Banasoor'un sizinle iletişim kurabilmesi, sizi tanımlayabilmesi amacıyla,
  • Telefon: Banasoor ekibinin gerektiği durumlarda sizinle iletişim kurabilmesi, Banasoor sistemine ait pazarlama ve teknik amaçlı bilgilendirme mesajlarının gönderilebilmesi amacıyla,
  • Adres: Banasoor sistemi üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin olarak tarafınıza komisyon faturası düzenlenebilmesi ve mali bilgilerin yasal yükümlülük gereği ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmesi amacıyla,
  • T.C No: Banasoor sistemi üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin olarak tarafınıza komisyon faturası düzenlenebilmesi ve mali bilgilerin yasal yükümlülük gereği ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılabilmesi amacıyla,
  • Eposta: Banasoor ekibinin gerektiği durumlarda sizinle iletişim kurabilmesi, Banasoor sistemine ait pazarlama ve teknik amaçlı bilgilendirme mesajlarının gönderilebilmesi amacıyla,
  • Resim: Banasoor web ve mobil uygulamasını kullanan tüm kullanıcıların sizi tanımlayabilmesi amacıyla,
  • IBAN (Uluslararası banka hesap numarası): Uzman sıfatıyla yaptığınız verdiğiniz hizmete dair ödemenin aktarılabilmesi amacıyla
verilerileriniz saklanmakta ve işlenmektedir. Verilerin Aktarımı: Banasoor, web ve mobil uygulamaların faal ve işler vaziyette olması ile kullanıcıların destek, şikayet vb. ihtiyaçlardan dolayı kullanacakları iletişim altyapısı için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılardan hizmet almaktadır. Verileriniz, bu hizmet sağlayıcıların yurtiçi ya da yurtdışındaki sunucularına gönderilebilmektedir. Açık Rıza Onayı Yukarıda açık olarak belirtilen kişisel verilerinizi Banasoor hizmetlerinden faydalanabilmek için almak, saklamak ve işlemek zorundayız. Kullanma amaçlarımızı kabul etmiyorsanız, hizmetlerimizi kullanmamalısınız. Banasoor hesabı oluşturarak, hizmetlerimizi kullandığınız durumda iş bu beyanda detaylı olarak anlatılan kişisel verilerinizin işlenmesini ve gerektiğinde yurtiçinde ve yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılabileceğinizi kabul etmektesiniz.