Ara
KOSGEB Proje Danışmanlığı
Paylaş
This is the heading for #1
Favori
8.33 / dakika
Mesaj Gönder

Görüşme öncesi sorularınızı sormak ve görüşme detayını konuşmak için ücretsiz mesajlaşabilirsiniz.

KOSGEB Proje Danışmanlığı
8.33 /dk
Paylaş
Favori
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin profesyonel bir yaklaşım ile hazırlanması ve ilgili kuruma başvuruların yapılmasını kapsayan hizmetlerimiz; İşletmenin Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi, Proje Konusunun Belirlenmesi, Proje Konusu İle İlgili Soru Listesi Hazırlaması, Hazırlanan Soru Listesinin İşletme Yetkilisi Tarafından Doldurulması, Sektörel Literatür Taraması, İşletmenin Resmi Bilgileri Ve Verilerinin Destekleyen Kuruluşta Güncelliğinin Sağlanması, Proje Ekibinin Belirlenmesi, Proje İş Gücü, Zaman Ve Kaynak Planlamasının Yapılması, Proje Dosyasının Hazırlanması, Projenin, Projeyi Destekleyen Kuruluşun E-Başvuru Ortamına Girilmesi, Proje Onaylandıktan Sonra 4 Ayda Bir Verilen Ara Faaliyet Raporlarının Hazırlanması, Desteklenen Giderlerin Ödeme Taleplerinin Yapılması, Proje Sonuç Raporunun Verilmesi, Proje Dosyasının Kapanması.