Ara
İleri Girişimci Danışmanlığı
Paylaş
This is the heading for #1
Favori
8.33 / dakika
Mesaj Gönder

Görüşme öncesi sorularınızı sormak ve görüşme detayını konuşmak için ücretsiz mesajlaşabilirsiniz.

İleri Girişimci Danışmanlığı
8.33 /dk
Paylaş
Favori
Bu hizmetimiz ileri girişimcinin iş yeri açılış işlemlerinden, KOSGEB ileri girişimci başvurusu kapsamında sağlanacak tüm desteklerin ve hibelerin ödeme taleplerinin yapılarak girişimciye ödenmesine kadar ki tüm süreçleri kapsayan paket bir danışmanlık hizmetidir. İleri Girişimci Mevcut Durumunun Analiz Edilmesi, Devlet Destek, Teşvik Ve Hibeler Ile İlgili Detaylı Bilgilendirme Yapılması, Yasal Mevzuat (Vergi, Hukuk Vb.) Hakkında Bilgilendirme Yapılması, İleri Girişimcinin Gelecekte Faydalanabileceği Desteklerin Projekte Edilmesi, Analiz Sonuçlarına Göre Yol Haritasının Çıkarılması, Açılış İşlemleri İçin Gerekli Yönlendirmelerin Yapılması (Muhasebe, Oda Kaydı Vb.), İleri Girişimci Ile İş Modeli Hakkında Online Veya Birebir Mülakat Yapılması, KOSGEB'e İlk Kaydın Yapılması, KOSGEB KOBİ Bilgi Beyannamesinin Verilmesi, İleri Girişimcilik İş Modeli Formunun (İş Planı) Hazırlanması, Talep Edilecek Desteklere İlişkin Proforma Ve Tekliflerin Temin Edilmesi, KBS Üzerinden İleri Girişimcilik Başvurusunun Yapılması, KOSGEB Kurul Sürecinin Takip Edilerek İleri Girişimcinin Bilgilendirilmesi, İleri Girişimcilik Başvuru Onayına Müteakip Makine/Teçhizat Alım Sürecinin Takibi, Kuruluş Desteği Ödeme Talebinin Yapılması, Başvuruda Talep Edilen Makine/Teçhizat Ödeme Taleplerinin Yapılması, Birinci Performans Dönemi Personel Desteği Ödeme Talebinin Yapılması, İkinci Performans Dönemi Personel Desteği Ödeme Talebinin Yapılması, Mentörlük Ve Danışmanlık Ödeme Talebinin Yapılması (Varsa), Sertifika Desteği İçin Ödeme Talebinin Yapılması (Varsa).