Ara
Turquality Uzmanı
Paylaş
Favori
Turquality Desteği Süreç Yönetimi Ekip iş dağılımı ve koordinasyon çalışmalarının yapılması Turquality dosyalarının takibini resmi kurumlar nezdinde ( Ticaret Bakanlığı ,İhraçatçı Birlikleri ve Müşavirlik ile olan ilişkileri) yürütülmesi Turquality mevzuatındaki gelişmeleri takip etmek ve firma çalışanlarını Tebliğ değişikliklerinde bilgilendirilmesi Departmanlar arası çalışma ve iş akışını sağlanması Yıllık bazda Turquality desteğinin bütçe analizini yapmak ve desteğe uygun halde faaliyetleri analiz edilmesi Proje yönetim sürecinin takibinin yapılması Ticaret Bakanlığı (İhracat ve Hizmet Sektörü) Destekleri Uygulama Süreç Yönetimi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri Yatırım Teşvik Uygulamaları Yönetimi TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Mevzuata Hakim ve Uygulamaları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (1507,1511,1501 vb.) Uygulama Süreç Yönetimi 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Mevzuata Hakim ve Uygulamaları 1007 - Kamu kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Mevzuata Hakim ve Uygulamaları Kalkınma Ajansı Projeleri Uygulama Süreç Yönetimi