Ara
Kamu İhale Danışmanı
Paylaş
This is the heading for #1
Favori
Aşırı düşük savunması, idareye şikâyet başvurusunun hazırlanması, kamu ihale kurumuna itirazen şikâyet başvurusunun hazırlanması, e-ihale, e-teklif, mücbir sebep durumunda sözleşmenin feshi, ekap, 4734 sayılı kamu ihale kanunu