Ara
Psikolojik Danışman
Paylaş
This is the heading for #1
Favori
3.33 / dakika
Mesaj Gönder

Görüşme öncesi sorularınızı sormak ve görüşme detayını konuşmak için ücretsiz mesajlaşabilirsiniz.

* Aile İçi İletişim Sorunları * Kaygı Bozuklukları * Çocuk - Ergen Psikolojisi * Çocuk Gelişimi * Davranış Bozuklukları * Depresyon * Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) * Ergenlik Sorunları * Sınav Kaygısı * Okul Çağı Çocuklarında Görülen Uyum Problemleri * Öfke * Agorafobi * Bağlanma * Boşanma Oryantasyonu ve Evlilik Krizleri * Çocuklarda Gelişimsel Bozukluklar * Depresyon * Ergenlik ve Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim * Evlilik Öncesi Danışma * Fobiler * Gelişimsel Bozukluklar * Kardeş Kıskançlığı * Kişilik Bozuklukları * Mahremiyet Eğitimi * Meslek Seçimi * Motivasyon Eksikliği * Obsesif Kompulsif Bozukluk * Okul Başarısızlığı * Okul Korkusu * Okula Uyum Güçlükleri * Ölüm ve Yas * Özgül Fobi * Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) * Özgüven Sorunu * Panik Bozukluk * Sosyal Fobi * Stres * Taciz-İhmal-İstismar * Travma Sonrası Stres Bozukluğu * Travmatik Yaşam Olayları * Uyum Sorunları * Yaşam Doyumu * Yeme Bozuklukları gibi konularda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi temelli bireysel danışma veya aile danışmanlığı hizmeti sunmaktayım..